PULU

Auton kokonaiskustannus (VW Vento 97)

Language:    Published: 2015-02-11   Modified: 2021-11-16   Views: 5997   Type: Research
Sisällysluettelo

Lyhyesti

Paljonko auton omistus, ylläpito ja käyttö maksaa? 240 euroa kuukaudessa.

Artikkelihistoria

 • 2021-11-10 Tarkistettu kieli.
 • 2018-01-08 Lisätty vuoden 2017 numerot.
 • 2017-01-11 Lisätty vuoden 2016 numerot.
 • 2016-01-09 Lisätty vuoden 2015 numerot.
 • 2015-02-11 Artikkeli julkaistu.
 • 2015-01-18 Artikkeli aloitettu.

Johdanto

Seurasin auton kuluja seitsemän vuoden ajan (2011–2017). Auto oli Volkswagen Vento, vuosimallia 1997.

Kirjasin kulut kattavasti. Mukana ovat muun muassa polttoainekulut, vakuutusmaksut, ajoneuvoverot, lasinpesunesteet, lumilapio, kahdet renkaat ja vaikkapa pysäköintivirhemaksut.

Auton käytöstä on syntynyt myös vähäisiä tuloja työnantajan maksamina kulukorvauksina sekä satunnaisina korvauksina kyytipalveluista. Näiden osuus ei ole merkittävä (alle 5 %), eikä niitä ole huomioitu laskelmissa.

Tulokset

Kulut on jaettu kolmeen osaan: omistus, ylläpito ja käyttö.

Omistus

Omistukseen liittyvät kulut sisältävät pakollisluontoiset kuluerät, jotka syntyvät riippumatta siitä, ajetaanko autolla ylipäänsä. Näitä ovat muun muassa vakuutusmaksut, verot ja auton arvonaleneminen.

Vuotuisena arvonalenemisolettamana on käytetty kahtakymmentä prosenttia (20 %).

Vuosi Vakuutus Verot Katsastus Arvonal. Muut Yhteensä
2011 371 € 111 € 0 € 400 € 12 € 893 €
2012 611 € 130 € 47 € 320 € 0 € 1108 €
2013 657 € 161 € 58 € 256 € 0 € 1132 €
2014 627 € 161 € 48 € 205 € 0 € 1041 €
2015 318 € 142 € 76 € 164 € 14 € 714 €
2016 450 € 240 € 51 € 131 € 44 € 916 €
2017 422 € 127 € 76 € 105 € 59 € 789 €

Vakuutus = Vakuutusmaksut (€)
Verot = Verokulut (€)
Katsastus = Katsastusmaksut (€)
Arvonal. = Arvonaleneminen (€)
Muut = Muut omistukseen liittyvät kulut (€)
Yhteensä = Omistukseen liittyvät kulut yhteensä (€)

Ylläpito

Ylläpitoon liittyvät kulut sisältävät kaikki sellaiset kuluerät, jotka mahdollistavat auton pitämisen käyttökunnossa, kuten auton huollot, pesut, varaosat sekä lisävarusteet.

Tarkasteltavassa autossa ylläpitokuluja ovat olleet esimerkiksi autostereot, lumilapio, kahdet renkaat, pyyhkijöiden sulat, renkaiden vaihdot ja säilytykset, imurointi, hammastangon suojakumin vaihto sekä lasinpesunesteet.

Vuosi Huolto Varaosat Lisävarusteet Yhteensä
2011 8 € 3 € 128 € 139 €
2012 94 € 768 € 0 € 862 €
2013 270 € 60 € 21 € 351 €
2014 132 € 21 € 0 € 153 €
2015 448 € 16 € 17 € 481 €
2016 479 € 0 € 9 € 488 €
2017 516 € 10 € 0 € 526 €

Huolto = Huoltokulut (€)
Varaosat = Varaosien kulut (€)
Lisävarusteet = Lisävarusteiden kulut (€)
Yhteensä = Ylläpitoon liittyvät kulut yhteensä (€)

Käyttö

Käyttöön liittyvät kulut sisältävät polttoaine- ja pysäköintikulut.

Vuosi Matka Kulutus Litrahinta Polttoaine Pysäköinti Yhteensä
2011 10 526 km 6,75 1,586 1120 € 65 € 1185 €
2012 9 557 km 7,38 1,709 1201 € 296 € 1497 €
2013 13 310 km 7,12 1,663 1572 € 725 € 2297 €
2014 8 084 km 7,62 1,636 991 € 252 € 1243 €
2015 5 896 km 6,91 1,481 636 € 74 € 710 €
2016 6 151 km 7,37 1,451 610 € 81 € 691 €
2017 2 988 km 8,11 1,523 366 € 529 € 995 €

Matka = Ajettu matka (km)
Kulutus = Keskimääräinen kulutus (l / 100 km)
Litrahinta = Keskimääräinen litrahinta (€ / l)
Polttoaine = Polttoainekulut (€)
Pysäköinti = Pysäköintikulut (€)
Yhteensä = Käyttöön liittyvät kulut yhteensä (€)

Yhteensä

Vuosi Omistus Ylläpito Käyttö Yhteensä Matka Per km
2011 894 € 139 € 1185 € 2218 € 10 526 km 0,21 €
2012 1108 € 862 € 1497 € 3467 € 9 557 km 0,36 €
2013 1132 € 351 € 2297 € 3780 € 13 310 km 0,28 €
2014 1041 € 153 € 1243 € 2437 € 8 084 km 0,30 €
2015 714 € 481 € 710 € 1905 € 5 896 km 0,32 €
2016 916 € 488 € 691 € 2095 € 6 151 km 0,34 €
2017 789 € 526 € 995 € 2310 € 2 988 km 0,77 €

Omistus = Omistukseen liittyvät kulut (€)
Ylläpito = Ylläpitoon liittyvät kulut (€)
Käyttö = Käyttöön liittyvät kulut (€)
Yhteensä = Kaikki kulut yhteensä (€)
Matka = Ajettu matka (km)
Per km = Kilometrikulu eli kaikki kulut yhteensä per ajettu kilometri (€)

Pohdinta

Vuosikulut ovat vaihdelleet 1905 ja 3780 euron välillä riippuen lähinnä ajokilometrien määrästä sekä siitä, milloin renkaat on uusittu.

Vuonna 2012 hankin sekä uudet kesä- että talvirenkaat, jolloin vuotuisat ylläpitokulut olivatkin tarkastelujakson korkeimmat (862 €). Vuoden 2013 korkeat käyttökulut (2297 €) selittyvät polttoainekulujen lisäksi kalliilla pysäköintihallimaksulla pääkaupungin keskustassa. Vuonna 2015 auto oli viisi kuukautta poistettuna liikennekäytöstä.

Seitsemän vuoden aikana rahaa kului yhteensä 18210 €. Kun tähän lisätään auton osto- ja myyntihinnan erotus (1950 €), niin on saatu vastaus kysymykseen, paljonko auton omistus, ylläpito ja käyttö maksaa: kaikki kulut huomioituna keskimäärin 2880 € per vuosi eli 240 €/kk.

Yhteensä seitsemän vuoden aikana ajoin 56521 kilometriä. Näin ollen keskimääräinen kilometrikulu on 0,36 €/km.

On mielenkiintoista huomata, että kilometrikulujen vaihteluväli (0,21-0,36 €) on noinkin lähelle eduskunnan säätämää verovapaata kilometrikorvausta, jota olen aiemmin pitänyt korkeana, ja joka kirjoitushetkellä on 0,44 € (2015-02-11). Jos olisin pitänyt autoa tarkoituksena ainoastaan tienata kilometrikorvauksilla, niin ohueksi marginaali olisi lopulta jäänyt. Esimerkiksi lähimpänä keskiarvoa olleena vuonna bonusta olisi tullut 1051 € (2014).

Omistukseen liittyvät vuosikulut ovat laskeneet auton arvonalenemisen pienentymisen vuoksi.

Polttoainekulujen osuus kokonaiskuluista on pyöreästi 40 %. Tarkasteluvälillä polttoaineen keskimääräinen litrahinta on vaihdellut vuositasolla 1,481 € ja 1,709 € välillä. Vaihtelu ei näy käytännössä ollenkaan kokonaiskuluissa.

Mitähän muita liikkumismuotoja 2880 eurolla saa vuonna 2015?

 • matkakortti Helsingissä puoleksi vuodeksi: 278 €
 • 30 kpl 400 km linja-automatkaa: 600 €
 • 10 kpl 600 km junamatkaa: 531 €
 • 20 kpl paikallisliikenteen linja-automatkaa: 60 €
 • 2 kertaa pakettiauton vuokraus vuorokaudeksi polttoaineineen: 300 €
 • 30 kpl 10 km taksimatkaa: 500 €
 • polkupyörä: 610 €

Verrattuna julkisiin kulkuvälineisiin autolla voi yleensä liikkua nopeammin, mutta toisaalta auton pitäminen vaatii ylimääräistä aikaa erilaisten huoltotoimenpiteiden vuoksi. Kokonaisaikavaade vuositasolla lienee molemmissa vaihtoehdoissa samaa suuruusluokkaa.

Autolla liikkuessa on vapaampi, kun ei ole riippuvainen julkisen liikenteen aikatauluista tai reiteistä.

LISÄYS 2021-11-10: Sopivin kulkumuoto riippuu pitkälti elämäntilanteesta. Henkilökohtaisesti käytän nykyään lähinnä polkupyörää ja taksia.

Comments

Author Comment
Taksimies2016-01-20 12:45

Taksi maksaa vain noin 1€/km joten kannattaa ajella taksilla oman auton sijaan.

Mark2016-01-09 23:35

Viiltävää analyysiä!

Keimo2015-03-17 13:06

Ihan asiallinen raportti. Lisään tuohon vain oman kokemukseni (15 vuotta ja 9 käytettyä autoa, joista kaikki eri merkkisiä. Pyrin ostamaan autoni n. 3-5 vuotiaina ja tyypillinen pitoaika on ollut 1,5-2 vuotta) tuoman nyrkkisäännön: mieti paljonko ajat vuodessa ja laske kustannukseksi 0,30e/km, niin ei mene kauaksi toteutumasta.

Tyypillinen kilometri-kustannus tullee joka tapauksessa olemaan normi-autoilla n. 0,25-0,35e/km ; jos haaveilee iso-koneisista, ylläpidoltaan ja ostohinnaltaan kalliimmista merkeistä, niin sitten mennään yli. Normaaliautoissa pysyessä hyvin arvonsa pitävillä merkeillä voinee päästä jopa haarukan alapäähän, huonommin arvonsa pitävillä merkeillä mennään helposti tuohon haarukan yläpäähän.